Hledat

Přihlášení

Již od roku 1994 organizuje společnost České sběrné suroviny a.s. pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Magistrátu hlavního města Prahy sběrové ekologické soutěže škol. Postupně se podařilo navázat spolupráci s řadou partnerů, kteří celou soutěž díky mediální podpoře a hodnotným věcným cenám zviditelnili a zkvalitnili. Tento projekt získal i řadu ekologických ocenění. Soutěž je zaměřena především na školy v regionech Hlavního města Prahy, Středních a Západních Čech.
 
Projekt sběrových ekologických soutěží přináší školám tolik potřebné finanční prostředky a děti vede od útlého věku k osvojení ekologických návyků. Díky projektu se šetří přírodní zdroje zhodnocením velkého množství druhotných surovin, které se po důkladném vytřídění a zpracování uvádějí zpět do oběhu.

Sběrová soutěž škol je realiována především v oblastech sběru papíru, hliníkový obalů a plastových víček z PET lahví. Hlavním partnerem sběrové soutěže je společnost Nestlé.