Hledat

Přihlášení

Jak již samotný název jednotlivých částí koncernu napovídá, naším hlavním zaměřením jsou služby poskytované především v oblastech  výkupu, zpracování a obchodu s druhotnými surovinami. V rámci obchodní činnosti nabízíme i služby spojené s fianncováním obchodu.

Základní nabídku tedy především tvoří výkup, obchod a zpracování všech typů druhotných surovin. Tato základní nabídka je doplněna o další služby s přidanou hodnotou jako je např. ekologická likvidace autovraků, odpadové služby, poradenství apod. Detailní seznam všech poskytovaných služeb koncernu je součástí tohoto odkazu.


Pokud máte zájem o některou z poskytovaných služeb koncernu, neváhejte kontaktovat obchodní úsek.