Hledat

Přihlášení

Naši zákazníci mají možnost využívat elektronickou komunikaci s jednotlivými úseky koncernu, která zahrnuje především agendy přejímky, expedice a přejímky apod.  Veškeré tyto procesy jsou realizovány v souladu s platnou legislativou.

Hlavním záměrem elektronické dokumentace je tedy nejenom urychlit oběh provozních a účetních dokumentů, ale i zeefektivnit celý proces řízení v rámci běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů.

V případě Vašeho zájmu o registraci kontaktujte obchodní úsek koncernu.