Hledat

Přihlášení

Technolgické vybavení koncernu je uspořádáno, tak aby aby schopno zpracovat veškeré druhy vyskytujícího se materiálu. Náš koncern má nejenom dluoholetou tradici v oblasti nakládání s využitelnými odpady, ale zároveň reaguje na nejnovější technologické poznatky.

Naším cílem je neustálé zkvalitňování služeb zákazníkům a racionalizace veškerých procesů, avšak na prvním místě stojí co nejšetrnější přístup k životnímu prostředí.

Průchod využitelných odpadů celým procesem třídění a úprav je možno v kterémkoli místě digitálně dokumentovat, tato dokumentace je pak následně archivována, a to především během přejímky a expedice.

Technologické vybavení je rozděleno do třech hlavních částí: logistika, vlastní zpracování a specializované provozy. Fotogalerii naleznete zde.