Hledat

Přihlášení

V rámci klientské zóny mají naši zákazníci především možnost využití elektronické komunikace a dále pak možnost účastnit se různých sportovních a kulturních akcí pořádaných koncernem.

Elektronická komunikace zahrnuje agendy přejímky, expedice a přejímky, kdy dochází k elektronickému předání váženek, expedičních listů, přejímacích protokolů a příslušné fotodokumentace. Dále pak dochází k elektronickému předávání ostatních provozních a účetních dokumentů, které jsou nezbytné pro každodenní řízení provozu, obchodnu a vnitropodnikové ekonomiky. Veškeré procesy jsou realizovány v souladu s platnou legislativou.


Informace k plánovaným klientským akcím naleznete zde. V minulosti byly pro naše stálé zákazníky uspořádány níže uvedené sportovní a kulturní akce.